Generalforsamling 2020

Onsdag d. 9. september

Restaurant Ved Fjorden

Struer borgerforening

Struer Borgerforening er en forening for alle beboere i Struer og omegn

Netværk og socialt samvær

SeSe indbyStruer Borgerforenings bestyrelse arbejder konstant på at lave arrangementer til glæde for medlemmerne. Her på siden kan du kan følge med i kommende arrangementer og andre relevante informationer.

Arrangementer

Find det næste arrangement i Struer borgerforening

Generalforsamling 2020

En hyggelig aften ved Fjorden

Tid:    Onsdag den 9. september 2020 kl. 18.00
Sted:  Restaurant ved Fjorden, Havnen Struer

Struer Borgerforening vil være vært med Stegt Flæsk samt drikkevarer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning (Jes Lund)

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget (Anita Pinderup)

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår et af følgende:
a) Borgerforeningen opløses
b) Bestyrelsen tager et år mere og herefter opløses foreningen
c) Borgerforeningen stilles i bero indtil ny bestyrelse er fundet

5. Fastsættelse af kontingent
(Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand)
(Bestyrelsen foreslår uændret 500kr. pr. Erhvervsmedlemskab)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

A. Formand Jes Lund (På valg – modtager ikke genvalg)
B. Næstformand Mikkel Lund (På valg – modtager ikke genvalg)
C. Kasserer Anita Pinderup (Ikke på valg)
D. Menigt medlem Heino Jensen (Ikke på valg)
E. Sekretær Ian-Henrik Dalgaard (Ikke på valg)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

A. Første suppleant Gert Petersen (På valg – modtager ikke genvalg)
B. Anden suppleant Henrik Lyngesen (På valg)

9. Valg af revisor

A. Arne Trinderup. (På valg – modtager ikke genvalg)

10. Valg af revisor suppleant

A. Første suppleant Jan F. Boch.
B. Anden suppleant Ole Sørensen.

11. Eventuelt.

Tilmelding senest 2 september på mail: info@struerborgerforening.dk

Pris: Gratis