Struer borgerforening

Struer Borgerforening er en forening for alle beboere i Struer og omegn

Netværk og socialt samvær

SeSe indbyStruer Borgerforenings bestyrelse arbejder konstant på at lave arrangementer til glæde for medlemmerne. Her på siden kan du kan følge med i kommende arrangementer og andre relevante informationer.

Arrangementer

Find det næste arrangement i Struer borgerforening

Generalforsamling 2020

En hyggelig aften ved Fjorden

AFLYST/UDSKUDT

Tid: Torsdag den 26. marts 2020 kl. 18.00
Sted: Restaurant ved Fjorden, Havnen Struer

Struer Borgerforening vil være vært med Stegt Flæsk samt drikkevarer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning (Jes Lund)

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget (Anita Pinderup)

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent
(Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand)
(Bestyrelsen foreslår uændret 500kr. pr. Erhvervsmedlemskab)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
A. Formand Jes Lund (På valg – modtager ikke genvalg)
B. Næstformand Mikkel Lund (På valg – modtager ikke genvalg)
C. Kasserer Anita Pinderup (Ikke på valg)
D. Menigt medlem Heino Jensen (Ikke på valg)
E. Sekretær Ian-Henrik Dalgaard (Ikke på valg)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
A.Første suppleant Gert Petersen (På valg)
B. Anden suppleant Henrik Lyngesen (På valg)

9. Valg af revisor
A. Arne Trinderup.

10. Valg af revisor suppleant
A. Første suppleant Jan F. Boch.
B. Anden suppleant Ole Sørensen.

11. Eventuelt.

Forslag til agenda indsendes til info@struerborgerforening.dk senest 4. marts.
Tilmelding senest 4. marts på mail: info@struerborgerforening.dk

Pris: Gratis

Virksomhedsbesøg / Vinsmagning 2020

Tid: NY DATO ER PÅ VEJ – Sekretæren har sovet i timen og ikke alle har fået indbydelse per mail.
Sted: BESTCARE, Industrivej 10, Struer

 

Kom med på virksomhedsbesøg hos BESTCARE samt vinsmagning og buffet ved SuperBrugsen.

Tilmelding senest xxx på mail: info@struerborgerforening.dk
Pris: 200.-
Betaling via Mobilepay på mobil 2481 1137 (Anita Pinderup) sammen med tilmelding.