REFERATER

Referat 2018

Ordinær generalforsamling torsdag d. 15 marts 2018 kl.18.00, Restaurant ved Fjorden.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Karsten Hjort) Karsten Hjort Valgt
 2. Formandens beretning (Jes Lund) Fremlagt af Mikkel Lund som kunne fortælle at der kun var afholdt 3 arrangementer i 2017 da “ølsmagning” blev aflyst grundet for få tilmeldte.
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget (Anita Pinderup) Regnskabet blev enstemigt godkendt.
 4. Indkomne forslag Ingen
 5. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand) kontingent aftalt uændret i 2018
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Mikkel Lund foreslog at udskifte bestyrelsen og få nye kræfter ind, hvilket blev nedstemt og nedenstående bestyrelse valgt.
  1. Formand Jes Lund (Modtager genvalg) Genvalgt
  2. Næstformand Mikkel Lund (Modtager genvalg) Genvalgt
  3. Kasserer Anita Pinderup (Ikke på valg)
  4. Menigt medlem Heino Jensen (Ikke på valg)
  5. Sekretær Kim Sloth (Ikke på valg)
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Første suppleant Gert Petersen) Genvalgt
  1. Anden suppleant skal vælges. Henrik blev valgt ind som anden suppleant. 
 8. Valg af revisor (Arne Trinderup)Genvalgt
 9. Valg af revisor suppleant (Jan F. Boch) Ole Sørensen blev valgt som revisor suppleant
 10. Præsentation af forventet program for 2018
  1. Ølsmagning 18 Maj 2018 blev nedstemt, Bestyrrelsen kommer med alternativ.
  2. Vinsmagning 5 Oktober 2018
  3. Julebal hos Schous 14 December 2018 (+100,- kr i prisstigning vedtaget).
  4. General Forsamling 14 Marts 2019
 11. Eventuelt: Under dette punkt blev der diskuteret hvorvidt vi skal afskaffe eller bibeholde sponsorater til andre foreninger. Det blev besluttet at vi beholder dem og fortsat støtter initiativer i Struer og at rammesætning er aftalt mellem 5.000-9.000,- kr i alt.