REFERATER

Referat 2019

Generalforsamling, Restaurant Ved Fjorden, Struer d. 14. marts 2019

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Gert Petersen) Vedtaget

2.       Formandens beretning (Jes Lund) Ved formandens beretning stilles et åbent spørgsmål til medlemmerne: ”hvad skal vi i fremtiden?”

3.       Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget (Anita Pinderup) 2018 har givet overskud.

4.       Indkomne forslag Ingen indkomne forslag

5.       Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand) Vedtaget

(Bestyrelsen foreslår uændret 500kr. pr. Erhvervsmedlemskab) Vedtaget

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

A.      Formand Jes Lund (Ikke på valg)

B.      Næstformand Mikkel Lund (Ikke på valg)

C.      Kasserer Anita Pinderup (Modtager genvalg) Anita blev genvalgt, tillykke til Anita

D.      Menigt medlem Heino Jensen (Modtager genvalg) Heino blev genvalgt, tillykke til Heino

E.       Sekretær Kim Sloth (Ønsker ikke genvalg) Ian-Henrik Dalgaard blev valgt, tillykke til Henrik

8.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

A.     Første suppleant Gert Petersen. Gert blev genvalgt, tillykke til Gert

B.      Anden suppleant Henrik. Henrik blev genvalgt, tillykke til Henrik

9.       Valg af revisor

A.     Nuværende Arne Trinderup. Arne blev genvalgt, tillykke til Arne

10.   Valg af revisor suppleant

A.      Første suppleant Jan F. Boch. Jan blev genvalgt in absentia, tillykke til Jan.

B.      Anden suppleant Ole Sørensen. Ole blev genvalgt in absentia, tillykke til Ole.

11.   Præsentation af forventet program for 2019 (Heino & Jes) Forslag til program 2019 præsenteret

12.   Eventuelt. Efter mange forslag og forskellige åbne diskussioner rundt ved bordene, blev der ved håndsoprækning afstemt og besluttet at bestyrelsen måtte arrangere julearrangement 2019 op til og med en maksimal brugerbetaling på 600,- pr. person. Der var bred enighed om at borgerforeningens medlemmer skal sidde sammen ved arrangementer i fremtiden.

 

Forslag til agenda indsendes til info@struerborgerforening.dk senest 4. marts.

Tilmelding senest 4. marts på mail: info@struerborgerforening.dk