REFERATER

Referat 2012

Referat fra Struer Borgerforenings generalforsamling den 21. marts 2012

Formanden bød velkommen og nævnte at foreningen i dag runder de 132 år, hvilket er helt godt gået.

Herefter blev Georg Sabroe foreslået som dirigent, hvilket blev godkendt.

Formanden beretning:

Året 2011 startede i marts måned med en velbesøgt generalforsamling på Grand Hotel og også i år er der mødt et tilfredsstillende antal medlemmer op – tak for det.

Torsdag den 26. maj havde foreningen arrangeret en sejltur Venø Rundt. Der var et pænt fremmøde i Sejlklubben, men på grund af for megen blæst mente bådførerne ikke, at det var forsvarligt at sejle Venø Rundt. Det endte dog med, at nogle få trodsede faren og tog en tur på fjorden, medens vi andre krøb i ly i Sejlklubben og fik sandwich og nød de medbragte drikkevarer. Initiativet var godt, men vejret gav det desværre ikke den succes, det havde fortjent. Op på hesten igen ????

Fredag d. 16. september holdt foreningen en aften med vinsmagning i Helledies Festlokale på Hjermvej. Denne gang havde vi inviteret Jess Zobbe fra Vin & Kunst, og Jess gav os en levende og underholdende præsentation af 7 – 8 vine krydret med små historier. Vin var der nok af, så det blev både en god og en fornøjelig aften, der oven i købet sluttede med dans, da Dorthe og Ulrich Helledie dukkede op og satte gang i musikvideo’en. Stemningen var så høj, at næstformanden gav et par numre på trommerne i lokalet. Et arrangement vi bør fastholde.

Og så var der årets julebal, som blev holdt på Struer Vandrerhjem 4. juledag. Vi havde hyret en spillemand fra Brovst, Peter Maler Gjøl, og Peter gav os fin og stemningsfyldt underlægningsmusik til spisningen og fyrede så godt op for ”orkestret” til dansen. Deltagerantallet var ca. 50, og selvom vi godt kunne have ønsket os nogle flere, havde vi en rigtig fin fest.

Bestyrelsen vil fortsat gerne lave nye arrangementer, men erfaringerne fra de foregående år motiverer ikke til, at vi på nuværende tidspunkt kaster os ud i alt for omfattende nye aktiviteter, men hvis den rigtige ide og mulighed dukker op, er jeg sikker på, at bestyrelsen nok skal gribe chancen.

Hvis I har nogle ideer og forslag til nye arrangementer, ja så frem i lyset med dem – vi er lydhøre ????

Og nu mødes vi så her til sæsonens sidste arrangement, hvor vi gør status og prøver at se lidt fremad imod den næste periode.

M.h.t. den kommende sæson er det fortsat bestyrelsens største opgave at fokusere på medlemstallet samt arten og indholdet for de kommende arrangementer. Begge dele hænger naturligvis nøje sammen, og vi har i bestyrelsen jævnligt diskuteret, om foreningen fortsat har en berettiglese i lokalsamfundet – om der et fornuftigt eksistensgrundlag. Konkurrencen om kommunens beboere er hårdere end nogensinde, hvilket betyder, at foreningens tilbud skal være meget attraktive for at tiltrække ”kunder i butikken”. Den sang har vi jo hørt før, men den er ikke blevet mindre aktuel siden sidst.

Det aktuelle medlemstal kender jeg ikke nøjagtigt, det kan kassereren sikkert fortælle i sin beretning, men tallet er ikke stigende, hvilket er med til at understrege alvoren i debatten om foreningens fremtidige eksistens!

M.h.t. fremtiden ser jeg i hvert fald 4 muligheder. Vi kan fortsætte som nu med nogle få mere eller mindre faste arrangementer men sandsynligvis med det resultat, at medlemstallet ikke stiger, snarere modsat, og med et regnskab, der viser røde tal.

Vi kan også tage en mere proaktiv indfaldsvinkel og endnu engang prøve at finde et formål for foreningen, der kan tiltrække flere medlemmer.

En 3. mulighed er at nedlægge foreningen og omdanne den til en fond, der administrerer foreningens formue med henblik på at anvende pengene til gavn for lokale kulturelle aktiviteter, som beskrevet i Vedtægterne.

Mulighed nummer 4 kunne være at ingå et samarbejde med en anden/andre foreninger i kommunen og dermed skabe nye udviklingsmuligheder for alle parter.

Hvilken retning vi skal gå, er op til den kommende bestyrelse, der måske fremkommer med andre kreative muligheder.

Foreningens økonomi er grundliggende OK, hvilket kassereren kommer ind på lidt senere.

Struer Borgerforenings hjemmeside har været godt besøgt sidste år, idet ca. 5000 har besøgt siden. Det svarer til 13 – 14 besøg per dag, og det bekræfter, at der er behov for hjemmesiden, som vi fortsat vil udvikle som informationsmiddel til omgivelserne og specielt til vore medlemmer.

De 5000 besøg er også et godt argument overfor vore erhvervsmedlemmer, idet deres logoer hele tiden er synlige. Vi har indgået 25 kontrakter med lokale virksomheder, hvilket er en nedgang på 4, men vi vil fortsat følge op denne aktivitet, der er med til at sikre en fornuftig økonomi.

I foreningens formålsparagraf står der, at foreningen støtter relevante kulturelle aktiviteter i Struer Kommune. I den forbindelse er vi sponsorer for Struer Går Live samt

Gimsinghoved Kunst- og KulturCenter. Desuden ser vi lige nu på et projekt, der hedder “Kunst På Kajen”, hvor vi muligvis vil deltage økonomisk i etablering og markedsføring.

Vi har afholdt de nødvendige bestyrelsesmøder på skift mellem os i løbet af året, og her vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og aktivt samarbejde genem året.

Som de ses i agendaen, er der lagt op til lidt fornyelse, ja man fristes til at sige ”foryngelse” i Borgerforeningens bestyrelse, da både Knud Vigsø og undertegnede har valgt at træde ud af bestyrelsen. I den forbindelse vil jeg benytte lejligheden til at sige dig tak Knud for en god og stabil indsats i dine 2 år som kasserer. Som en synlig tak for din indsats vil jeg hermed foreningens vegne overrække en lille erkendtlighed, som vi håber, du og Kirsten vil sætte pris på.

Med hensyn til mig selv har jeg besluttet at stoppe efter en længere årrække i bestyrelsen heraf de sidste 5 som formand. Det har været nogle spændende år, men nu synes jeg, at det er på tide at stoppe, ikke mindst fordi det nu er lykkes at forynge bestyrelsen og dermed give mulighed for nye ideer og initiativer. Jeg ønsker den nye bestyrelse god arbejdslyst og ser frem til en ”ny” Struer Borgerforening, der med rod i den ”gamle” forening bliver tilpasset nutidens krav og forventninger. Held og lykke med opgaven ????

Hermed slut på formandens beretning og ordet tilbage til dirigenten.

Kassereren gennemgik herefter foreningens økonomi, der i år kom ud med et lille underskud, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Kassererens beretning blev godkendt med akklamation ????

Valg til bestyrelsen: Knud Vigsø og Bent Kudsk havde valgt at stoppe i bestyrelsen. Som afløsere for dem blev valgt Mikkel Lund og Heino Jensen.

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen, og da alle var sultne, takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden inviterede efterfølgende på kogt torsk og steak.