REFERATER

Referat 2016

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Karsten Hjort) Valgt
 2. Formandens beretning. Formand Jes Lund fremlagde beretning i vanlig stil med god humor og højt humør.
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget. Kasser Henrik Hald fremlagde regnskabet for 2015 og regnskabet blev godkendt.
 4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand) Kontingent blev fastsat til 200,- for hustand, og 500,- for erhvervsmedlemmer.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Formand Jes Lund (Modtager genvalg) Genvalgt
  2. Næstformand Mikkel Lund (Modtager genvalg) Genvalgt
  3. Kasserer Henrik Hald (ikke på valg)
  4. Menigt medlem Heino Jensen (ikke på valg)
  5. Sekretær Kim Sloth (ikke på valg)
 7. Bestyrelsen foreslår at styrke bestyrelsen med et ekstra bestyrelses medlem.
  1. Formålet er at øge fokus på foreningens overlevelse, medlems tilgang både på erhvervs og hustands medlemskaber, og det forventes at det ekstra bestyrelses medlem ikke er tidsbegrænset af fast arbejde, som til dels er en begrænsende faktor for nuværende bestyrelse. Dette forslag blev ikke vedtaget men alternativt blev der nedsat en gruppe som skal støtte den nyværende bestyrrelse med nye arrangementer.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. Lars Thorup Mortensen (Bestyrelsens forslag) Genvalgt
  2. Anden suppleant skal vælges. Det blev besluttet at der kun er 1 suppleant i 2016.
 9. Valg af revisor
  1. Forslag Knud Vigsø Genvalgt
 10. Valg af revisor suppleant
  1. Arne Trinderup Genvalgt
 11. Præsentation af forventet program for 2016 Programmet blev accepteret.
 12. Eventuelt