REFERATER

Referat 2017

 1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Karsten Hjort) Karsten Hjort valg som dirigent.
 2. Formandens beretning Formand Jes Lund fremlagde beretning for året der er gået
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget Henrik Hald fremlagde regnskab som blev godkendt
 4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand) Kontingent forbliver på 200 kroner pr. husstand og 500 kroner pr. erhvervsmedlemsskab.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Formand Jes Lund (Ikke på valg)
  2. Næstformand Mikkel Lund (Ikke på valg)
  3. Kasserer Henrik Hald (Modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Anita PinderupAnita Pinderup valgt til bestyrrelsen. Tillykke til Anita.
  4. Menigt medlem Heino Jensen (Modtager genvalg) Heino genvalgt
  5. Sekretær Kim Sloth (Modtager genvalg) Kim genvalgt
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. Første suppleant skal vælges. Gert Petersen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Tillykke til Gert.
  2. Anden suppleant skal vælges.
 2. Valg af revisor
  1. Afgår, Knud Vigsø. Arne Trinderup afløser Knud som revisor for Struer Borgerforening
  2. Ny indsættes
 3. Valg af revisor suppleant
  1. Forslag Arne Trinderup Jan F. Boch blev valgt til revisor suppleant. Tillykke til Jan.
 4. Præsentation af forventet program for 2017 Formand Jes Lund præsenterede programet for 2017 som kan ses på hjemmesiden under fanebladet Program 2017.
 5. Fremtiden for Struer Borgerforening Der kom mange gode forslag til hvilke arrangementer og tiltag der kunne gøres for at forsøge at øge medlems antallet i Struer Borgerforenening. Disse forslag behandles løbende af bestyrelsen.
  1. Forslag om at lave noget i forbindelse med Struers 100 års jubilæum som købstad.
   1. Fodboldkamp
   2. Cocktailbar
   3. “rigtige mænd”
   4. få lavet en folder som kan udleveres sammen med “start pakken” når man er tilflytter til Struer
   5. Øget brug af Facebook
   6. Arrangement i efteråret på Gimsing Hoved “for damerne”
   7. Heino foreslog at støtte en akvarel kalender som er i gang i forbindelse med 100 års jubilæet.
 6. Eventuelt Intet at tilføje under dette punkt.