Generalforsamling

§ 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Den er beslutningsdygtig, når den er indkaldt med mindst 8 dages varsel.

Se alle vedtægter her.