Medlemskab

“Som medlemmer kan kvinder og mænd i Struer og omegn optages ved henvendelse til bestyrelsen, som i hvert enkelt tilfælde bestemmer, om den pågældende kan optages.”
(Struer Borgerforenings vedtægter §3)

Indmeldelse kan ske ved at kontakte formand Jes Lund 41 95 21 93
eller ved at skrive en e-mail til info@struerborgerforening.dk

Fordele ved medlemsskab

Som medlem af Struer Borgerforening får man adgang til foreningens arrangementer og sammenkomster, ikke mindst det årlige julebal. Læs mere om medlemsskab i vedtægterne.

Kontingent

Årskontingent per husstand er 200,- kr.

Erhvervkontingent er 500,- kr.

Kontingent kan indbetales på kontonummer: 9617 63 500 02011 mærket “SBF-KONTINGENT”.

Vi sender gerne faktura til dit regnskab.