Agenda 2016

Ordinær generalforsamling torsdag d. 17 marts 2016 kl.18.00, Restaurant ved Fjorden.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Karsten Hjort)
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Formand Jes Lund (Modtager genvalg)
  2. Næstformand Mikkel Lund (Modtager genvalg)
  3. Kasserer Henrik Hald (ikke på valg)
  4. Menigt medlem Heino Jensen (ikke på valg)
  5. Sekretær Kim Sloth (ikke på valg)
 7. Bestyrelsen foreslår at styrke bestyrelsen med et ekstra bestyrelses medlem.
  1. Formålet er at øge fokus på foreningens overlevelse, medlems tilgang både på erhvervs og hustands medlemskaber, og det forventes at det ekstra bestyrelses medlem ikke er tidsbegrænset af fast arbejde, som til dels er en begrænsende faktor for nuværende bestyrelse.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. Lars Thorup Mortensen (Bestyrelsens forslag)
  2. Anden suppleant skal vælges.
 9. Valg af revisor
  1. Forslag Knud Vigsø
 10. Valg af revisor suppleant
  1. Arne Trinderup
 11. Præsentation af forventet program for 2016
 12. Eventuelt