Agenda 2018

Ordinær generalforsamling torsdag d. 15 marts 2018 kl.18.00, Restaurant ved Fjorden.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Karsten Hjort)
 2. Formandens beretning (Jes Lund)
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget (Anita Pinderup)
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Formand Jes Lund (Modtager genvalg)
  2. Næstformand Mikkel Lund (Modtager genvalg)
  3. Kasserer Anita Pinderup (Ikke på valg)
  4. Menigt medlem Heino Jensen (Ikke på valg)
  5. Sekretær Kim Sloth (Ikke på valg)
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Første suppleant Gert Petersen)
  1. Anden suppleant skal vælges.
 8. Valg af revisor (Arne Trinderup)
 9. Valg af revisor suppleant (Jan F. Boch)
 10. Præsentation af forventet program for 2018
 11. Eventuelt