Agenda 2017

Ordinær generalforsamling torsdag d. 16 marts 2017 kl.18.00, Restaurant ved Fjorden.

Dagsorden: (opdateret 05-03-2017, punkt nr. 7 slettet).

 1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Karsten Hjort)
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr. pr. husstand)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Formand Jes Lund (Ikke på valg)
  2. Næstformand Mikkel Lund (Ikke på valg)
  3. Kasserer Henrik Hald (Modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Anita Pinderup
  4. Menigt medlem Heino Jensen (Modtager genvalg)
  5. Sekretær Kim Sloth (Modtager genvalg)
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. Første suppleant skal vælges.
  2. Anden suppleant skal vælges.
 2. Valg af revisor
  1. Afgår, Knud Vigsø
  2. Ny indsættes
 3. Valg af revisor suppleant
  1. Forslag Arne Trinderup
 4. Præsentation af forventet program for 2017
 5. Fremtiden for Struer Borgerforening
 6. Eventuelt